Disciplines ketenzorg

Consultatiebureau- of jeugdarts/kinderarts

Definitie

De consultatiebureau-arts ook wel jeugdgezondheidszorg-arts volgt de lichamelijke en psychosociale groei en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar.

Een kinderarts is een arts die gespecialiseerd is in de behandeling en diagnostiek van kinderen van 1 t/m 18 jaar.

Werkzaamheden

Prevententief en sociaal-medisch:
De CB-arts onderzoekt, beoordeelt en registreert de ontwikkeling en groei van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Daarbij wordt gekeken naar de grove en fijne motoriek, de sociaal- emotionele ontwikkeling, de spraak-, taalontwikkeling en lichamelijk ontwikkeling.

Het algehele doel is om eventuele aandoeningen, afwijkingen en achterstanden vroegtijdig te signaleren, toetsen en (door)verwijzen om zo snel mogelijk te behandelen. De CB-arts bewaakt de voortgang.
De CB-arts vaccineert volgens het Rijksvaccinatieprogramma.

Een kinderarts is een specialist die getraind is in het diagnosticeren en behandelen van een grote verscheidenheid aan kinderziekten. Dit wordt gedaan op basis van gedegen kennis van de normale groei en ontwikkeling en aan de hand van een breed scala aan klinische aandoeningen die hij tegenkomt bij zuigelingen, kinderen en adolescenten.

Waar werkzaam

  • Intramurale gezondheidszorg
  • Thuiszorgorganisatie
  • Jeugdgezondheidszorg

Toegang

CB-arts: Op uitnodiging volgens een landelijke standaard. Tussentijdse afspraken zijn mogelijk.
Kinderarts: Doorverwijzing van de huisarts.

Opleiding

  • Consultatiebureau- /jeugdarts: 6 jaar geneeskunde aan de universiteit + 4 jaar jeugdarts Arts M&G of 6 dagen carrousseltraining CB of 1 jaar JGZ-arts bij TNO
  • Kinderarts: 6 jaar geneeskunde aan de universiteit + 5-jarige opleiding tot kinderarts

Beroepsvereniging

Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband
www.lad.artsennet.nl

Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde (NVK)
www.nvk.nl

Overig

Aandachtsgebieden

  • Opsporen (screening)
  • Diagnostiek
  • Behandelen
  • Medisch ingrijpen
  • Adviseren

Problematiek

Alle

Interview consultatiebureau-/ jeugdarts

Waar bent u werkzaam? Jeugdgezondheidszorg

Waar houdt u zich mee bezig? Met het volgen van de ontwikkeling van kinderen. Verder  screenen en volgen we  de taalontwikkeling. Belangrijk is dat we altijd kijken naar de gehele ontwikkeling van een kind. Als een kind bijvoorbeeld slecht ziet, dan is de spraak- taal vaak ook wat minder, omdat je de gebaren en de gezichtsmimiek mist, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Of als een kind gewoon niet lekker in zijn vel zit omdat het chronisch ziek is, is het ook vaak dat alles niet lekker loopt. En daar zijn we voor he, om dat uit te zoeken.

Welk instrumentarium gebruikt u op het gebied van de diagnostiek van spraak- en taalontwikkeling? We gebruiken de SNEL voor de screening van de taalontwikkeling en het Van Wiechenschema voor het volgen van de taalonwikkeling. Bij het team Vroegsignalering wordt ook vaak een videofilm thuis en op de peuterspeelzaal gemaakt.

Wanneer verwijst u door naar een andere discipline? Bij een spraak-taalprobleem met KNO-geschiedenis (otitiden) zijn wij eerder geneigd door te verwijzen dan als het bijvoorbeeld alleen maar een spraakontwikkeling is en de taalontwikkeling is goed zonder KNO-geschiedenis. Dan hebben we de neiging om toch wat langer af te wachten.

Bij kinderen die met 14 of 15 maanden nog geen woordjes produceren maar al wel een heleboel begrijpen en fantasieopdrachtjes uitvoeren, wachten we nog even af met doorsturen todat ze ongeveer 2 jaar zijn. Tenzij ze een KNO-geschiedenis hebben, dan sturen we ze eerder door.

Ik stuur door naar een GZ psycholoog (GGZ Jeugd) als ik vermoed dat een kindje ADHD heeft, of als ik bij het kindje autistische kenmerken zie.

 

Waarheen verwijst u zoal? Naar afdeling KNO kinderspreekuur (via de huisarts), GGZ Jeugd, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en audiologie.

Welke terugkoppeling krijgt u van de discipline waarheen u verwezen heeft? Soms krijg ik wel schriftelijk een bericht terug van afdeling KNO, soms niet. Maar als ik het niet krijg, en ik wil het wel weten, dan bel ik gewoon even en dan sturen ze het op. Dus dat gaat eigenlijk heel gemakkelijk. Verder kijken we wel in een gezamenlijke vergadering hoeveel kinderen zijn ingestuurd, zoveel kinderen hebben een KNO-ingreep gehad en die hebben we logopedie gegeven en daar was achteraf niets mee aan de hand. Op die manier krijg je dus terug met getallen waar we dan mee bezig zijn en waar we extra aandacht aan moeten besteden. 

Verder geef ik altijd een briefje mee naar de huisarts, dat ze ook weten wie verwezen heeft en waarom.

 

 

 

Vanuit welke disciplines wordt verwezen naar u? Kinderen komen op vaste leeftijden automatisch bij ons, totdat ze 3 jaar en 9 maanden zijn. Ongeveer de helft van de keren komen ze bij mij en de andere helft bij de verpleegkundige. Met welke disciplines werkt u samen? Met andere jeugdartsen, wijkverpleegkundigen, GZ-psychologen en afdeling KNO.
Welke terugkoppeling geeft u aan de verwezen discipline? Komt dus niet echt voor. Hoe worden de groep mensen waar u mee werkt doorgaans aangeduid (bijvoorbeeld in verwijsbrieven, of bij gesprekken met collega's?)? patiënten of kinderen
Welke van de volgende uitspraken is het beste van toepassing binnen uw werk:
a. kinderen met een taalstoornis
b. kinderen met mogelijkheden
c. kinderen met rechten en plichten
Wat is voor u het meest van toepassing:
Kinderen met taalproblemen functioneren meestal het beste in:

a. speciaal (basis)onderwijs, medisch kinderdagverblijf
b. kinderdagverblijf of peuterspeelzaal met VVE-programma
c. reguliere basisschool
Heeft u wensen ten aanzien van de verwijstrajecten waarmee u te maken heeft? Ik hoop dat we in de toekomst in bepaalde gevallen (bijv. logopedie) meer rechtstreeks mogen verwijzen, dus niet alles via de huisarts. De huisarts kent wel vaak het hele gezin. Ik hoop dat de samenwerking dusdanig is dat de huisarts ook weer naar ons toe zal verwijzen.  

Volg ons ook op