Disciplines ketenzorg

Medisch logopedist

Definitie

Een logopedist is een paramedisch therapeut die zich bezig houdt met alle aspecten van de non-verbale en verbale communicatie (stem, spraak, taal en gehoor) en mondfuncties.

Werkzaamheden

Opsporen, diagnosticeren en behandelen van problemen op het gebied van mondmotoriek, stem, spraak, taal, communicatie en auditieve verwerking.
Onderzoek van spraak- en/of taalontwikkeling met behulp van gestandaardiseerde tests en observaties. Behandeling van problemen in de spraak- en/of taalontwikkeling en communicatieve ontwikkeling.

Waar werkzaam

Extramurale (eerstelijns) gezondheidszorg:

 • praktijken
Intramurale gezondheidszorg:
 • onderwijs (SBO, SO-scholen)
 • schoolbegeleidingsdiensten
 • Audiologische centra
 • Ziekenhuizen
 • Revalidatiecentra

 

Toegang

Verwijzing noodzakelijk van huisarts of specialist.

Opleiding

HBO: 4 jaar

Beroepsvereniging

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
www.nvlf.nl

Overig

Aandachtsgebieden

 • Opsporen (screening)
 • Diagnostiek
 • Behandelen
 • Medisch ingrijpen
 • Adviseren

Interview Medisch logopedist

Waar bent u werkzaam? Ik werk in een universitair medisch centrum, op afdeling KNO Waar houdt u zich mee bezig? Ik hou me bezig met spraak-, taal- en gehoordiagnostiek bij kinderen. Deze kinderen komen op een multidisciplinair kinderspreekuur. Tevens diagnosticeer ik patiënten met stemstoornissen, en hou ik me bezig met gehoorrevalidatie bij kinderen en volwassenen. Maar kinderen kunnen ook eet- en drinkproblemen hebben. Ook (prematuur geboren) babietjes kunnen moeite hebben met drinken. Ik begeleid deze kinderen en hun ouders bij het op gang brengen van het eten en het drinken. Verder zit ik in een multidisciplinair schisisteam, waarbij ik me bezig houd met de logopedische diagnostiek en begeleiding van baby's en kinderen met een schisis en hun ouders.
Welk instrumentarium gebruikt u op het gebied van de diagnostiek van spraak- en taalontwikkeling? Ik maak gebruik van Logo-art, Reynell taalbegripstest, nasometer, spiegelproef (schisis), fees (soms bij schisis, velumfunctie) en de Schlichtingtest op verzoek. Wanneer verwijst u door naar een andere discipline? Wanneer ik denk dat er een medisch probleem is (zoals bijvoorbeeld problemen in de velumfunctie) en als er logopedisch geen afwijkingen zijn (bij voedingsproblemen), bij verwerkings-/ acceptatieproblematiek.
Waarheen verwijst u zoal? Meestal zal de aanvrager ook de persoon zijn aan wie ik de behandeling weer teruggeef. Arts (kinder-, kno-, gastro-enteroloog, neuroloog), medisch maatschappelijk werk, plastisch chirurg en orthopedagoog, Welke terugkoppeling krijgt u van de discipline waarheen u verwezen heeft? Altijd schriftelijke.
Vanuit welke disciplines wordt verwezen naar u? Vanuit de kinderkliniek, neonatologie, plastische chirurgie, bijzondere tandheelkunde, orthodontie en kno-arts. Welke terugkoppeling geeft u aan de verwezen discipline? Interne consultbrief, geschreven verslag met mijn bevindingen.
Met welke disciplines werkt u samen? Bijzondere tandheelkunde, plastisch chirurgen, orthodontisten, neonatologen, KNO-artsen, audiologen, akoepedisten, orthopedagogen en maatschappelijk werkers. Hoe worden de groep mensen waar u mee werkt doorgaans aangeduid (bijvoorbeeld in verwijsbrieven, of bij gesprekken met collega's?)? Wij hebben het altijd over patiënten.
Welke van de volgende uitspraken is het beste van toepassing binnen uw werk:
a. kinderen met een taalstoornis
b. kinderen met mogelijkheden
c. kinderen met rechten en plichten
Wat is voor u het meest van toepassing:
Kinderen met taalproblemen functioneren meestal het beste in:

a. speciaal (basis)onderwijs, medisch kinderdagverblijf
b. kinderdagverblijf of peuterspeelzaal met VVE-programma
c. reguliere basisschool
Heeft u wensen ten aanzien van de verwijstrajecten waarmee u te maken heeft? Het zou fijn zijn als de wachttijden voor de patiënten wat korter zouden worden.  

Volg ons ook op