Voorbeelden Ketenzorg

Protocol Taaldiagnostiek Groningen (PTG)

De GGD Groningen, Stichting Jeugdgezondheidszorg Groningen (JGZ) en het Lectoraat Transparante Zorgverlening van de Hanzehogeschool Groningen hebben gezamelijk onderzocht op welke wijze een vroegtijdige taaldiagnostiek bij kinderen in een geïntegreerde aanpak tot stand kan komen vanuit ieders deskundigheid en verantwoordelijkheid.

In een projectstructuur is vanaf oktober 2003 tot en met juni 2006 gewerkt aan de totstandkoming van een protocol voor taaldiagnostiek.

Het Protocol Taaldiagnostiek Groningen (PTG) bestaat uit een taalscreening met SNEL door het team op het consultatiebureau (CB-team) met een uitslag "pluis- niet pluis". Bij "niet pluis" wordt het kind verwezen naar een logopedist van de GGD die de Taalstandaard afneemt: de 1e fase diagnostiek. Mocht het kind onder de norm vallen dan wordt het kind verwezen naar het UMCG voor een multidisciplinair onderzoek: de 2e fase diagnostiek.

Na vaststelling van PTG is een pilot gedaan met het protocol. De eerste ervaringen waren positief en besloten werd op uitgebreidere schaal een pilot te doen bij 3 gemeentes. De uitslag van de evaluaties van deze pilot geven goede aanknopingspunten om PTG in te voeren: de verwijzingspercentages komen vrij goed overeen met de in de literatuur genoemde percentages en er waren geen 'false positives', hetgeen aangeeft dat de instrumenten voor screening en de 1e fasediagnostiek waarschijnlijk goed op elkaar aansluiten.

De winst van PTG is dat kinderen met taalproblemen vroegtijdig kunnen worden opgespoord volgens een protocol met betrouwbare en valide instrumenten.


Volg ons ook op