Voorbeelden Ketenzorg

Voorbeelden ketenzorg

Hier vindt u twee voorbeeldprotocollen van ketenzorg bij spraak- en/of taaldiagnostiek bij kinderen. Deze voorbeelden gaan uit van een aanpak op lokaal niveau. Het is goed voorstelbaar dat de populatie kinderen per gebied verschilt (bijv. mate van tweetaligheid), waardoor ook een verschil in ketenzorg gewenst is.

In de toekomst zullen er meer voorbeelden aan Taalexpert worden toegevoegd.

Voorbeelden:


Volg ons ook op