Links

Links

Beroepsverenigingen

Logopedisten:

Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie: www.nvlf.nl
NVLF, vakinhoudelijke informatie: www.ikbenlogopedist.nl
NVLF, publieksinformatie: www.logopedie.nl

Psychologen:

Landelijke Vereniging Eerstelijns Psychologen: www.lve.nl
Nederlands Instituut van Psychologen: www.psynip.nl

Klinisch linguïsten:

Vereniging voor Klinische Linguïstiek: www.klinische-linguistiek.nl

Orthopedagogen:

BOKAN, beroepsvereniging van en voor orthopedagogen en klinisch pedagogen: www.boka.org

Pedagogen:

NVO, de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen: www.nvo.nl

Fysiotherapeuten:

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie www.kngf.nl
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg: www.nvfk.nl

Maatschappelijk werkers:

Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers: www.nvmw.nl

KNO-artsen:

Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en heelkunde van het hoofd-halsgebied: www.kno-artsen.nl

Audiologen / Audiciens:

Nederlandse vereniging voor Audiologie: www.ned-ver-audiologie.nl
brancheorganisatie van audicienbedrijven in Nederland (NVAB): www.nvab.nl

Huisartsen:

Landelijke Huisartsen Vereniging (belangen huisarts): www.artsennet.nl
Nederlands Huisartsen Genootschap (meer vakinhoudelijk): www.nhg.artsennet.nl

Jeugdartsen / CB-artsen:

Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband: www.lad.artsennet.nl

Schoolarts:

Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland: www.ajn.artsennet.nl
Overkoepelende organisatie: koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid: www.kamg.nl

Wijkverpleegkundigen

V&VN, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden: www.venvn.nl

Leerkrachten:

Geen beroepsvereniging voor leerkrachten. Wel een online community: www.leerkracht.kennisnet.nl

Intern Begeleiders:

Landelijke beroepsvereniging Intern Begeleiders: www.lbib.nl

Remedial Teachers:

Landelijke beroepsvereniging Remedial Teachers: www.lbrt.nl
Behandelmateriaal logopedie Gehoor / Auditieve verwerking
Onderwijs
Ouders
Spraak en Taal
Stotteren en broddelen
Uitgeverijen
Zoekmachines