MCDD

 

Definitie

MCDD is de afkorting van de Engelse term Multiple Complex Developmental Disorder. In het Nederlands: Meervoudige complexe ontwikkelingsstoornissen.

Prevalentie  
Kenmerken

De symptomen van McDD zijn te verdelen in drie groepen

1. Stoornissen in de regulatie van affecten (angst en agressie: angst schiet door in paniek, boosheid in woede)

 • intense angst of gespannenheid
 • vreesachtigheid of fobie (ziekelijke vrees), meestal voor ongebruikelijke situaties of voorwerpen
 • paniekaanvallen of ‘overspoeld worden door primitieve angsten’
 • momenten of periodes van gedragsmatige terugval met driftbuien of primitieve woedeaanvallen
 • uitgesproken emotionele en stemmingsschommelingen zonder duidelijk aanwijsbare aanleiding
 • frequente oninvoelbare, bizarre angstreacties

2. Stoornissen in de gevoeligheid voor sociale signalen en stoornissen in het sociale gedrag in relatie tot leeftijdgenoten en volwassenen

 • sociale desinteresse, vermijding van sociale contacten of grenzeloze contactname, ondanks aanwezige sociale vaardigheden
 • ontbreken van bestendige relaties met leeftijdgenoten
 • aanklampende ‘haat-liefderelaties’, met name met volwassenen (in het bijzonder ouders/primaire verzorgers)
 • diep gebrek aan empathie en het vermogen om zich te verplaatsen in de gedachten en gevoelens van anderen

3. Stoornissen van het denken (onnavolgbaar van de hak op de tak springen, bizarre fantasieën, geheel opgaan in fantasieën, moeite hebben met het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid)

 • onlogische gedachtengang of plotselinge onnavolgbare gedachtesprongen (magisch denken, neologismen, bizarre gedachten)
 • verwarring tussen fantasie en realiteit
 • gemakkelijk verward raken (moeite met het begrijpen van wat er om hen heen gebeurt)
 • overwaardige gedachten (grootheidsideeën, verhoogde achterdocht, overgeïnvolveerd raken in fantasiefiguren, imaginaire vrienden)
Kenmerken spraak-,taalontwikkeling  
Vaak voorkomende comorbiditeit  
Wie diagnosticeert?

GZ-psycholoog / orthopedagoog generalist: klinisch onderzoek, schoolobservatie, intelligentie onderzoek

kinderarts: voor lichamelijke problemen, medische klachten en/of opvallende uiterlijke kenmerken. Bijvoorbeeld vanuit het Autisme Team Nederland.

Do´s and dont´s in de (logopedische) begeleiding  
Links  

Volg ons ook op