Motorische retardatie


Definitie

Bij een motorische retardatie vertonen alleen de bewegingsmogelijkheden van een kind een achterstand.

Prevalentie Onbekend
Kenmerken Vertraagde motorische ontwikkeling
Kenmerken spraak-,taalontwikkeling
Vaak voorkomende comorbiditeit
Wie diagnosticeert?
Do´s and dont´s in de (logopedische) begeleiding
Links

Volg ons ook op