Perceptief gehoorverlies

 

Definitie

Een perceptief gehoorverlies is een gehoorverlies door problemen in het binnenoor/slakkenhuis (de cochlea).

Prevalentie 1 tot 1,5:1000 levend geborenen heeft een perceptief gehoorverlies > 40 dB (RIVM)
Kenmerken

  • Ontbrekende of vertraagde ontwikkeling van spraak en taal
  • Zegt vaak wat of he?
  • Merkt vaak niet dat er tegen hem/haar gesproken wordt
  • Schrikt van geluiden
  • Reageert niet als hij/zij geroepen wordt
  • Kijkt naar gezichten als er gesproken wordt
  • Zet radio of tv hard aan

Wie diagnosticeert? KNO arts, Audioloog
Links Online gehoortest (http://www.kinderhoortest.nl) , audiologieboek (http://www.audiologieboek.nl)

Volg ons ook op