Geleidingsverlies (OME)

Definitie

Tijdelijk verminderd gehoor door problemen in het middenoor.
OME: otitis media met effusie

Prevalentie 80% kinderen 1 - 6 jaar heeft OME (35% kort 1-3 maanden;
30% langdurig 3 - 9 maanden; 10% langer dan een jaar)
Kenmerken

OME (Otitis Media met effusie) komt vooral voor rond het tweede levensjaar en rond de leeftijd van 4-5 jaar. Daarna neemt het af. Na het zevende levensjaar komt het minder vaak voor.
Na het achtste jaar alert zijn op gehoorschade door veelvuldige geluidsbelasting (koptelefoons, popconcerten)
Licht gehoorverlies ' 30 dB
Matig gehoorverlies ' 30-60 dB
Ernstig gehoorverlies ' 60-90
Doof ' meer dan 90 dB
(Goorhuis & Schaerlaekens, 2005).

Kenmerken spraak-, taalontwikkeling
  • Ontbrekende of vertraagde ontwikeling van spraak en taal.
  • Het kind zegt vaak wat of he?
  • Merkt vaak niet dat er tegen hem/haar gesproken wordt.
  • Schrikt van geluiden.
  • Reageert niet als hij/zij geroepen wordt.
  • Kijkt naar gezichten als er gesproken wordt.
  • Zet radio of tv hard aan.
Vaak voorkomende comorbiditeit? Spraak-,taalontwikkelingsachterstand.
Wie diagnosticeert? (disciplines) KNO arts, Audioloog

Volg ons ook op