Gilles de la Tourettes

Definitie Het syndroom van Gilles de la Tourette is een neuro- psychiatrische aandoening die gekenmerkt wordt door tics.
Prevalentie 1:500 (www.tourette.nl)
Kenmerken DSM IV:
  1. Zowel multiple motorische als een of meer vocale tics zijn op een bepaald moment van de ziekte aanwezig geweest, hoewel niet noodzakelijkerwijs tegelijkertijd. (Een tic is een plotselinge, snelle, herhaalde, niet-ritmische, stereotiepe motorische beweging of vocale uiting.)
  2. De tics komen vele keren per dag voor (meestal in aanvallen), bijna elke dag of met tussenpozen gedurende meer dan één jaar, en in deze periode was er nooit een tic-vrije periode van meer dan drie aaneengesloten maanden.
  3. Begin voor het achttiende jaar.
  4. De stoornis is niet het gevolg van directe fysiologische effecten van een middel (bijvoorbeeld stimulantia) of een somatische aandoening (bijvoorbeeld chorea van Huntington of postvirale encefalitis).
Kenmerken spraak-, taalontwikkeling De spraak wordt gekenmerkt door motorische en vocale tics. Vocale tics: echolalie, palilalie, coprolalie en onvloeiendheden.
Vaak voorkomende comorbiditeit 50-70% heeft ADHD
Wie diagnosticeert? Neuroloog, psychiater
Links http://www.tourette.nl

Volg ons ook op