Schisis (cheilo-, gnato-, palatoschisis)

 

Definitie

Een aangeboren spleet in het gehemelte, de kaak en/of de lip.

Prevalentie 1 a 2 : 1000 kinderen
Kenmerken
 • Spleet in het gehemelte, de kaak en/of de lip. De spleet in het gehemelte is niet altijd zichtbaar.
 • Gehoorproblemen
 • Eet- en drinkproblemen
 • Spraakproblemen
 • Kan geïsoleerd voorkomen, maar ook syndromaal.
Kenmerken spraak-,taalontwikkeling Receptieve en expressieve fonologische problemen door organische afwijking aan de lip, kaak, gehemelte, maar ook door gehoorproblemen.
Nasaliteit bij kinderen met een gehemeltespleet door het onvoldoende kunnen optrekken van het zachte gehemelte.
Vaak voorkomende comorbiditeit Gehoorproblemen
Wie diagnosticeert? Disciplines die te maken kunnen hebben met de behandeling van kinderen met schisis:
 • de kaakchirurg: corrigeert langs operatieve weg de kaakspleet en de stand van tanden en kaken.
 • de keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) controleert het gehoor en behandelt oorontstekingen, stoornissen aan het gehoor en problemen met de neus.
 • de kinderarts doet lichamelijk onderzoek naar de gezondheid van het kind. Verder kijkt hij of er nog andere aangeboren afwijkingen zijn.
 • de logopedist adviseert en behandelt problemen van de mond (zuigen, slikken, kauwen) en van stem, taal en spraak.
 • de orthodontist is de tandarts-specialist die met behulp van plaatjes en beugels de stand van de kaken, tanden en kiezen corrigeert.
 • de plastisch chirurg opereert de lip en het gehemelte en voert eventueel noodzakelijke lip- en neuscorrecties uit.
 • de psycholoog ondersteunt de ouders na de geboorte van de schisisbaby en kan bij problemen van ouders of kind adviezen geven.
 • de tandarts controleert de mondhygiëne, geeft adviezen en corrigeert met behulp van allerlei hulpmiddelen (kronen, bruggen, frames, enz.) gebreken aan de tanden en kiezen.
Links http://www.schisis.nl
hier te vinden oa: Actuele lijst schisisteams

Volg ons ook op