Sensorische informatieverwerkingsproblemen

 

Definitie

Een sensorische informatieverwerkingsstoornis is een onvermogen om informatie die via de zintuigen is binnengekomen zodanig te gebruiken dat een soepel functioneren in het dagelijks leven mogelijk wordt (sensorische integratiestoornis: Kranowitz, 2007, blz.17).

Prevalentie 5-10% (schatting van Ayres, 1979 herhaald in 2004)
Kenmerken  
Kenmerken spraak-,taalontwikkeling  
Vaak voorkomende comorbiditeit

 

Genetische syndromen als Down syndroom, Fragiele X-syndroom.
Niet genetische syndromen als Foetaal alcoholsyndroom (FAS) of Foetaal Alcohol effect (FAE)

Maar ook: Angelmansyndroom, CHARGEsyndroom, Dandy-Walker-syndroom, Ehlers-Danlossyndroom, Prader-Willisyndroom, Russel-Silversyndroom, Smith-Lemli-Opitzsyndroom, Williams-syndroom.

Wie diagnosticeert?

In S.I. opgeleide therapeuten: fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist

Do´s and dont´s in de (logopedische) begeleiding

Sensorische informatieverwerkingstherapie.
Sensorisch activiteiten programma afstemmen met andere therapeuten en de omgeving.

Links Nederlandse stichting voor sensorische informatieverwerking: http://www.nssi.nl
Anders kijken naar kinderen: http://www.anderskijkennaarkinderen.nl/
Oudervereniging Balans: www.balansdigitaal.nl
Website Kranowitz: www.out-of-sync-child.com
SI behandelmateriaal: www.sisigma.nl

Volg ons ook op