(kinder)psycholoog / orthopedagoog (GZ-psycholoog)

Definitie

De (kinder)psycholoog / orthopedagoog-generalist (Gezondheidszorg (GZ)-psycholoog) onderzoekt, diagnosticeert en behandelt kinderen op het gebied van de cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling.

De psycholoog bestudeert het menselijk gedrag. De orthopedagoog houdt zich bezig met problematische leer- en opvoedingssituaties van kinderen.

Werkzaamheden

Het onderzoeken, diagnosticeren en behandelen van kinderen op het gebied van de cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling. Het geven van (handelingsgerichte) adviezen aan ouders, opvoeders en onderwijsinstellingen.

Waar werkzaam

 • Vrijgevestigde praktijk
 • Onderwijs (SBO, SO-scholen cluster 1,2,3,4)
 • Revalidatiecentrum
 • Ziekenhuis
 • Audiologisch centrum
 • Scholen voor doven en slechthorenden
 • Ambulante of residentiële zorg
 • Jeugdzorg
 • Onderwijsbegeleidingsdienst

Toegang

Voor een eerstelijns psycholoog is een verwijzing nodig van de huisarts. Psychologen/ orthopedagogen die werkzaam zijn op scholen doen vaak diagnosticerend en adviserend werk. Voor een psychologisch onderzoek wordt altijd eerst schriftelijk toestemming van de ouders van de leerling gevraagd.

Opleiding

WO: 4 jaar psychologie
WO: 4 jaar orthopedagogiek
Na een voltooide WO-opleiding psychologie zijn er verschillende registraties mogelijk met eigen eisen.
Na een voltooide WO-opleiding orthopedagogiek is er een post-doctoraal traject voor GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist mogelijk. De orthopedagoog mag dan ook diagnoses stellen.
HBO: 4 jaar Toegepaste Psychologie

Overig

Landelijke Vereniging Eerstelijns Psychologen www.lve.nl
Nederlands Instituut van Psychologen www.psynip.nl

Aandachtsgebieden

 • Opsporen (screening)
 • Diagnostiek
 • Behandelen
 • Medisch ingrijpen
 • Adviseren

Problematiek van kinderen

Autisme spectrum stoornissen:

Leerproblemen:

(kinder)psycholoog / orthopedagoog (GZ-psycholoog)

Waar bent u werkzaam? Audiologisch centrum Waar houdt u zich mee bezig? Ik hou me bezig met de diagnostiek van de cognitie en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ik voer onderzoek uit om na te gaan of spraak- en taalproblemen mogelijk ook samenhangen met cognitieve vaardigheden. We hebben elke week een multidisciplinaire patiëntenbespreking waarin de informatie van patiënten vanuit verschillende kanten wordt belicht. Dit is erg belangrijk om te komen tot een juiste diagnose. Verder wordt besproken waar een kindje zich het beste op zijn plek zal voelen, dus waarheen het kindje kan worden verwezen. Verder voer ik (advies)gesprekken met ouders en heb ik veel contact met verwijzers of instanties waarheen verwezen wordt.
Welk instrumentarium gebruikt u op het gebied van de diagnostiek van spraak- en taalontwikkeling? Onder andere de SON en de WISC-III. Wanneer verwijst u door naar een andere discipline? Wanneer de uiteindelijke diagnose is gesteld door het multidisciplinaire overleg.
Waarheen verwijst u zoal? Medisch kinderdagverblijven, logopedist, speciaal onderwijs (bijv. cluster 2 scholen). Welke terugkoppeling krijgt u van de discipline waarheen u verwezen heeft? We hebben vaak telefonisch contact.
Vanuit welke disciplines wordt verwezen naar u? Consultatiebureau- en jeugdartsen. Welke terugkoppeling geeft u aan de verwezen discipline? Schriftelijke.
Met welke disciplines werkt u samen? KNO-arts, audioloog, spraak- en taalpatholoog, orthopedagoog, logopedist en maatschappelijk werker. Hoe worden de groep mensen waar u mee werkt doorgaans aangeduid (bijvoorbeeld in verwijsbrieven, of bij gesprekken met collega´s?)? Wij hebben het over patiënten.
Welke van de volgende uitspraken is het beste van toepassing binnen uw werk:
a. kinderen met een taalstoornis
b. kinderen met mogelijkheden
c. kinderen met rechten en plichten
12. Wat is voor u het meest van toepassing:
Kinderen met taalproblemen functioneren meestal het beste in:

a. speciaal (basis)onderwijs, medisch kinderdagverblijf
b. kinderdagverblijf of peuterspeelzaal met VVE-programma
c. reguliere basisschool
13. Heeft u wensen ten aanzien van de verwijstrajecten waarmee u te maken heeft? Minder grote wachtlijsten, ook binnen de audiologische centra.  

Volg ons ook op