Fonologische Stoornis

 

Definitie Een fonologische stoornis is een stoornis, waarbij het kind moeite heeft met het realiseren van de klankcontrasten.
Prevalentie Onbekend
Kenmerken DSM IV:

A. Tekortschieten in het gebruik van bij het ontwikkelingsniveau te verwachten spraakklanken en die passen bij de leeftijd en het dialect [bv. fouten in de produktie, het gebruik, de vorm of organisatie van klanken, zoals, maar niet beperkt tot, het vervangen van de ene klank door een andere [gebruik van de t-klank in plaats van de k-klank] of weglaten van klanken zoals de eindconsonanten.

B. De problemen met het maken van stemklanken interfereren in significante mate met de schoolresultaten of beroepsmatige prestaties, of met de sociale communicatie.

C. Indien sprake is van zwakzinnigheid, een motorische spraakstoornis, een zintuiglijk defect of omgevingsdeprivatie zijn de taalproblemen ernstiger dan die die hier gewoonlijk bij horen.

Vaak voorkomende comorbiditeit  
Wie diagnosticeert?
Do´s and dont´s in de (logopedische) begeleiding
  • Vaststellen van een fonologische stoornis bijvoorbeeld met het Metaphon-onderzoek.
  • Metaphon-methode.
  • Klankgebaren toevoegen, deze klankgebaren afstemmen met de ouders en/of creche/school.
Links  

Volg ons ook op