Dyslexie

 

Definitie

Dyslexie is een leerprobleem op het gebied van lezen, spelling en taal, bij een op andere gebieden normaal verlopende ontwikkeling en voldoende stimulering op het gebied van taal.

Prevalentie 4% basisschoolleeftijd (NVO, stichting dyslexie Nederland) Jongens iets vaker dan meisjes. Internationaal: 5-10%
Kenmerken

Hardnekkige problemen met het aanleren van het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

DSM IV Leesstoornis:

  • a. De leesvaardigheid wijkt significant af van wat verwacht mag worden op basis van leeftijd, intelligentie en scholing.
  • b. De leesstoornis interfereert ernstig met de schoolvorderingen in het algemeen (of met activiteiten in het dagelijks leven die leesvaardigheid vragen).
  • c. Als er sprake is van een zintuiglijke stoornis, dan is het leesprobleem ernstiger dan gewoonlijk, gegeven die conditie.
Kenmerken spraak-,taalontwikkeling
  • Problemen in de fonologische ontwikkeling
  • Vervoegen werkwoorden moeilijk
  • Problemen met spellingsregels
  • Moeite met woordvolgorde
  • Problemen met verwoorden gedachten
Vaak voorkomende comorbiditeit
Wie diagnosticeert? Geregistreerd GZ-psycholoog, orthopedagoog – generalist, kinderpsycholoog en jeugdpsycholoog (NIP).
Do´s and dont´s in de (logopedische) begeleiding Schriftbeeld altijd toevoegen bij oefeningen.
Links  

Volg ons ook op