Broddelen

 

Definitie

Broddelen is een vorm van niet-vloeiend spreken, waarin de spreker onvoldoende in staat is zijn spreektempo aan te passen aan de spraakmotorische en/of linguïstische eisen van dat moment. (Zaalen, Y van en Winkelman C., 2009)

Prevalentie

1,5% van de 7- en 8-jarigen in Nederland
5% van de volwassenen die hulp zoeken in een praktijk voor stottertherapie zijn zuivere broddelaars
35-45% van de volwassenen die hulp zoeken in een praktijk voor stottertherapie zijn broddel-stotteraars
Bij 1 op de 3 stottercliënten is er sprake van een vorm van broddelen

(Zaalen, Y van en Winkelman C. (2009) Broddelen. Een (on)begrepen stoornis. Bussum: Coutinho)

Kenmerken
  • Een (te) hoge of (te) variabele articulatiesnelheid. (Telescopie)
  • Een hoge frequentie normale niet-vloeiendheden
  • Onjuiste woord- of zinsstructuren
  • Een onjuist gebruik van pauzes (te veel, te weinig of op onlogische plaatsen)

(Zaalen, Y van en Winkelman, C. (2009) Broddelen. Een (on)begrepen stoornis. Bussum: Coutinho)

Vaak voorkomende comorbiditeit
Wie diagnosticeert?
Do´s and dont´s in de (logopedische) begeleiding  
Links www.coutinho.nl/broddelen

Volg ons ook op