Sotos syndroom


Definitie Het Sotos syndroom is een chromosomaal bepaalde aangeboren afwijking. De oorzaak van deze aandoening is soms aan te tonen; het gaat dan om een verandering in het erfelijk materiaal van chromosoom 5. Kenmerkend voor het Sotos syndroom is de versnelde lengtegroei op jonge leeftijd.
Prevalentie 1:14.000
Incidentie in NL: 2-5
Kenmerken Versnelde lengtegroei op jonge leeftijd.
Vaak voorkomende comorbiditeit
  • Vertraagde verstandelijke ontwikkeling
  • Gedragsstoornis zoals ADHD
  • Spraak-, taalstoornis
Wie diagnosticeert? Kinderarts of klinisch genetisch centrum
Links

Volg ons ook op