AD(H)D

 

Definitie

AD(H)D is de afkorting van Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder (aandachts- en concentratiestoornis met of zonder hyperactiviteit). Kinderen met AD(H)D hebben vaker en sterker dan gemiddeld last van: aandachts- en concentratieproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit.

Prevalentie 3-5% van de kinderen onder de 16 jaar (Rivm)
Kenmerken DSM IV:

Aandachtstekort

(a) slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt achteloos fouten in schoolwerk, werk of bij andere activiteiten
(b) heeft vaak moeite de aandacht bij taken of spel te houden
(c) lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct aangesproken wordt
(d) volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er vaak niet in schoolwerk, karweitjes af te maken of verplichtingen op het werk na te komen (niet het gevolg van oppositioneel gedrag of van het onvermogen om aanwijzingen te begrijpen)
(f) vermijdt vaak, heeft een afkeer van of is onwillig zich bezig te houden met taken die een langdurige geestelijke inspanning vereisen (zoals school- of huiswerk)
(g) raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of bezigheden (bijvoorbeeld speelgoed, huiswerk, potloden, boeken of gereedschap)
(h) wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels
(i) is vaak vergeetachtig in bij dagelijkse bezigheden

Hyperactiviteit


(a) beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait in zijn/haar stoel
(b) staat vaak op in de klas of in andere situaties waar verwacht wordt dat men op zijn plaats blijft zitten
(c) rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is (bij adolescenten of volwassenen kan dit beperkt zijn tot subjectieve gevoelens van rusteloosheid)
(d) kan moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met ontspannende activiteiten
(e) is vaak "in de weer" of "draaft maar door"
(f) praat vaak aan een stuk door

Impulsiviteit


(g) gooit het antwoord er vaak al uit voordat de vragen afgemaakt zijn
(h) heeft vaak moeite op zijn/haar beurt te wachten
(i) verstoort vaak bezigheden van anderen of dringt zich op (bijvoorbeeld mengt zich zomaar in gesprekken of spelletjes)
Kenmerken spraak-,taalontwikkeling
 • Moeite met sociale vaardigheden.
 • Verbale informatie wordt niet goed opgenomen en verwerkt.
 • Problemen met beurtgedrag.
 • Problemen met het aanpassen van je communicatie
 • Problemen met het vasthouden van regels en instructies
(Goorhuis-Brouwer e.a., 2000; Prins 2002)

Goorhuis, S.M. & Schaerlaekens, A.M. (2000). Handboek taalontwikkeling, taalpathologie en taaltherapie bij Nederlandssprekende kinderen. Utrecht: De Tijdstroom, p. 109, 137-138, 192-194, 112-113.

Prins, P. & Pameijer, N. (2002). Protocollen in de Jeugdzorg, richtlijnen voor diagnostiek, indicatiestelling en interventie, Lisse: Swets & Zeitlinger, p. 99-102, 115-118, 135-138.

Vaak voorkomende comorbiditeit 80 % van de kinderen met ADHD heeft bijkomende stoornissen. (www.balansdigitaal.nl), zoals
 • 20-30% heeft Leerstoornissen, zoals dyslexie of dyscalculie
 • ASS, zoals PDD-nos
 • Motorische stoornissen, zoals DCD/dyspraxie
 • Spraak-,taalstoornissen
 • 25% heeft Angststoornissen en depressie
 • Drugs- en/of alcoholmisbruik
 • Gedrags- of persoonlijkheidsstoornissen (ODD, CD)
 • 10% heeft ticstoornissen zoals syndromen als Gilles de la Tourette of Recklinghausen
Wie diagnosticeert?
Do´s and dont´s in de (logopedische) begeleiding
 • Inzichtelijk maken van de les mbv visuele ondersteuning.
 • Korte duidelijke opdrachten met indien nodig een beloning aan het eind; liever een aanmoedigingspremie dan een straf.
 • Gelegenheid om tussen de oefeningen door even te bewegen.
 • Geregeld feedback geven: snel belonen en direct straffen.
 • Consequent zijn.
 • Geen woorden maar daden.
Links www.balansdigitaal.nl

Volg ons ook op