ODD

 

Definitie

Agressieve gedragsstoornissen worden onderscheiden in oppositioneel opstandige gedragsstoornissen (ODD, Oppositional Defiant Disorder) en antisociale gedragsstoornissen (CD, Conduct Disorders). Samen worden deze gedragsstoornissen ook wel disruptieve stoornissen genoemd (DBD, Disruptive Behavior Disorder)

Prevalentie 0,7% (RIVM)
Kenmerken

Kinderen en jongeren met ODD en CD hebben dikwijls een tekortschietende emotionele zelfregulatie, zijn snel gefrustreerd en weinig flexibel in het omschakelen naar een andere houding ten opzichte van een situatie. (Balans)

Kenmerken spraak-,taalontwikkeling Nemen taal vaak letterlijk op.
Vaak voorkomende comorbiditeit
Wie diagnosticeert?
  • Kinder-, jeugd psychiater
Do´s and dont´s in de (logopedische) begeleiding
  • Behoefte aan een ‘zakelijke’ relatie.
  • Behoefte aan een duidelijke structuur.
Links  

Volg ons ook op