NLD

 

Definitie

Non-verbal Learning Disorder (NLD) is een neurologische ontwikkelingsstoornis. Er is sprake van een stoornis in de rechter hersenhelft. Hierdoor gaat het horen en praten bij deze leerlingen veel beter dan het zien en voelen.

We zien dan ook relatief sterke taalvaardigheden. Zwak zijn deze leerlingen in rekenen en ze hebben problemen met de motoriek en schrijven. Verder hebben ze moeite met en angst voor het omgaan met nieuwe situaties.

Prevalentie 1:100-1000 kinderen in NL
Kenmerken

Trapsgewijze ontwikkeling, een onhandige, houterige grove motoriek, veel 'gekke' ongelukjes, problemen met de fijne motoriek (pengreep, hanteren van mes en vork etc.), slechte oog-hand-coordinatie, een spraakontwikkeling die vrij laat op gang komt (eenmaal op gang gekomen is de spraak goed; wel kunnen er uitspraakproblemen zijn, en eigenaardigheden zoals echoën, herhalingen en een monotone spraak), problemen met inzichtelijk rekenen (mechanisch rekenen wordt wel aangeleerd), traagheid, onzekerheid in het werk, moeite met het aanleren van routines (beheerst het kind ze eenmaal, dan zit het er ook goed tot extreem goed in), passief gedrag, weinig sociale vaardigheden, angst voor ongewone sociale situaties, onverklaarbare uitingen van woede en angst, moeite met herkennen van niet-verbale signalen (gebaren, gelaatsuitdrukkingen), problemen met overzicht, bijvoorbeeld in de gymzaal en het zwembad, snel verdwalen, gevaarlijk gedrag in het verkeer. (Balans)

Kenmerken spraak-,taalontwikkeling

Taalontwikkeling is sterk, echter de taal is niet altijd goed aangepast en is soms onsamenhangend.

Soms uitspraakproblemen: moeilijk te verstaan, onvloeiend, monotoon, stemmetjes. Taal wordt vaak letterlijk opgevat. Moeite met de echte betekenissen.

Vaak voorkomende comorbiditeit Vaak bij ADHD, PDD-nos, Tourette, epilepsie, waterhoofd, na behandeling met radiotherapie, veel syndromen (bv neurofibromatose)
Wie diagnosticeert?
Do´s and dont´s in de (logopedische) begeleiding Veel verbale uitleg.
Visuele ondersteuning hooguit in geschreven taal.
Links  

Volg ons ook op