Mentale retardatie

 

Definitie

Kinderen met een mentale retardatie hebben een cognitief tekort. Zij ontwikkelen zich langzamer dan hun leeftijdsgenoten en bereiken geen gemiddeld niveau. Ze gaan bijvoorbeeld later rollen, zitten, staan lopen of praten dan andere kinderen.

WISC III: (nieuwe normen, 2004)

> 130 Hoogbegaafd
121-130 Begaafd
111-120 Bovengemiddeld
90-110 Gemiddeld
80- 89 Beneden gemiddeld
70- 79 Laag begaafd- Moeilijk lerend
50-69 Lichte verstandelijke beperking (licht zwakzinnig)
35-49 Matige verstandelijke beperking (matig zwakzinnig)
20-34 Ernstig verstandelijke beperking (Ernstig zwakzinnig)
< 20 diepe verstandelijke beperking (Diep zwakzinnig)

Prevalentie 1:60 kinderen heeft een ontwikkelingsachterstand (IQ <70) 1:250 kinderen (3,5-4:1000) heeft een ernstige ontwikkelingsachterstand (IQ < 50).
Kenmerken
 • Het kind ontwikkelt zich op veel gebieden langzamer
 • Taalbegripsproblemen
 • Automatiseringsproblemen (bv. Kleuren)
 • Blijft ook na 2;06 jaar hangen in hier en nu
 • Gevoelige slijmvliezen, gevolg van langdurige verkoudheid, verstopte buis van Eustachius
 • Eet- en drinkproblemen
 • Belevings- en gedragsproblemen
Kenmerken spraak-,taalontwikkeling
 • Taalontwikkeling verloopt trager: de eerste geluidjes komen op latere leeftijd, woordjes komen later
 • Begrip is zwakker; moeite met twee opdrachten tegelijk begrijpen
 • Tragere minder adequate verwerking van aangeboden taal
 • Kleinere woordenschat door minder goede woordopslag
 • Er lijkt geen relatie te zijn tussen het non-verbale IQ en prestaties op grammaticale tests (Rice, 2005)
 • Taalgebruik zal fouten blijven bevatten (Schutte, 1992)
Vaak voorkomende comorbiditeit  
Wie diagnosticeert?
Do´s and dont´s in de (logopedische) begeleiding

Zet gemeten taalscores af tegen het Totaal IQ. Als het intelligentieprofiel niet harmonieus is, wees dan voorzichtig met interpreteren.
Bij lage scores op de Reynell en de Schlichting moet je bedacht zijn op een verminderde intelligentie.
Na een proefbehandeling van maximaal een half jaar, gevolgd door een hertest moment wordt duidelijk of er doorverwezen moet worden voor een psychologisch onderzoek.

Links  

Volg ons ook op