Dyscalculie

 

Definitie

Dyscalculie is een leerprobleem op het gebied van rekenen en ruimtelijk inzicht, bij een op andere gebieden normaal verlopende ontwikkeling en voldoende stimulering op het gebied van rekenen.

Prevalentie 1:20-50 kinderen in Nederland
jongens=meisjes
2-3% schoolkinderen (Balans)
Vaak bij vroeggeboortes, laag geboortegewicht.
Kenmerken

De DSM IV omschrift niet specifiek de term dyscalculie, maar spreekt over een rekenstoornis (Mathematic disorder)
Volgens de DSM IV (315.1 - (F81.2) ) is er sprake van een "Mathematic disorder" indien:

  1. de rekenkundige begaafdheid ligt, gemeten met een individueel afgenomen gestandaardiseerde test, aanzienlijk onder het te verwachten niveau dat hoort bij de leeftijd, de gemeten intelligentie en de bij de leeftijd passende opleiding van betrokkene.
  2. De stoornis van criterium A interfereert in significante mate met schoolresultaten of de dagelijkse bezigheid waardoor rekenen vereist is.
  3. Indien een zintuiglijk defect aanwezig is, zijn de rekenproblemen ernstiger dan die welke hier gewoonlijk bijhoren

Kenmerken spraak-,taalontwikkeling  
Vaak voorkomende comorbiditeit Vaak bij dyslexie of ADHD
Vaak bij vroeggeboortes, laag geboortegewicht.
Wie diagnosticeert? GZ-psycholoog, orthopedagoog - generalist
Do´s and dont´s in de (logopedische) begeleiding  
Links  

Volg ons ook op