DCD (Dyspraxie)

 

Definitie

Developmental Coördinator Disorder

Kinderen met DCD hebben problemen met het goed op elkaar afstemmen en coördineren van hun bewegingen, waardoor ze een achterstand hebben in hun motorische ontwikkeling in vergelijking met hun algehele ontwikkeling.

Prevalentie Verschillende bronnen: 1:5-20 schoolgaande kinderen 2,5 – 5 x zo veel jongens dan meisjes. De helft van de kinderen met ADHD heeft ook DCD.
Kenmerken

DSM IV DCD:

  • a. De uitvoering van dagelijkse handelingen, welke motorische coördinatie vereisen, is beduidend slechter dan verwacht gezien de chronologische leeftijd van een kind en het gemeten intelligentieniveau. Dit kan tot uiting komen in het later bereiken van motorische mijlpalen (zoals lopen, kruipen, zitten), in het laten vallen van voorwerpen, houterigheid‘, slechte prestaties bij sport, of een slecht handschrift.
  • b. De aandoening zoals vermeld onder criterium A beïnvloedt zichtbaar de schoolse prestaties of algemene dagelijkse activiteiten.
  • c. De aandoening is niet het gevolg van een medische conditie (zoals cerebrale parese [verlamming] of pierdystrofie), en voldoet niet aan de criteria van een Pervasieve Ontwikkelingsstoornis (PDD-NOS).
  • d. Als er sprake is van mentale retardatie, moeten de motorische problemen ernstiger zijn dan de problemen die normaal gesproken bij mentale retardatie voorkomen.
Kenmerken spraak-,taalontwikkeling Moeite met duidelijke uitspraak van woorden. Stotteren komt vaker voor bij kinderen met DCD.
Vaak voorkomende comorbiditeit
Wie diagnosticeert?

Revalidatie- of kinderarts, kinderfysiotherapeut of neuroloog

Do´s and dont´s in de (logopedische) begeleiding Samenwerken met fysiotherapeut.
Links

www.kinderneurologie.eu 
www.dyspraxie.nl 
www.balansdigitaal.nl/stoornissen/dcd/ (oudervereniging Balans)

 


Volg ons ook op