Auditieve verwerkingsproblemen

 

Definitie Auditieve verwerkingsproblemen zijn problemen in het horen en spraakverstaan, ondanks een normaal gehoor op basis van standaard (toon- en spraak-) audiometrie. Deze problemen zijn specifiek voor de auditieve modaliteit en (relatief) onafhankelijk van mentale vaardigheden. (Neijenhuis, 2003)
Prevalentie 2-3% van de kinderen (20-30:1000); jongens:meisjes = 2:1
Chermak, G. D., Hall, J. W. R., & Musiek, F. E. (1997). Differential diagnosis and management of central auditory processing disorder and attention deficit hyperactivity disorder. Journal of the American Academy of Audiology, 10 (6), 289-303.
Kenmerken Checklist Keith (2000, in: Neijenhuis en Stollmann, 2003).
 • Gedrag als slechthorend kind ondanks normale gehoordrempel.
 • Regelmatig misverstaan; moeite met het onderscheiden van verschillende spraakklanken.
 • Moeite met het onthouden en manipuleren van fonemen (analyse, synthese).
 • Moeite met spraakverstaan in een rumoerige omgeving.
 • Zwak auditief geheugen; moeite met lange opdrachten.
 • Wisselend scorepatroon bij logopedische en psychologische tests.
 • Zwakke luistervaardigheid, merkbaar door verminderde aandacht voor auditieve informatie; snel afgeleid, onrustig in luistersituaties.
 • Wisselende reacties op auditieve informatie, niet altijd bewust van geluid/ auditieve informatie.
 • Conversatievaardigheid verbetert bij individuele benadering.
 • Stoornis in taalbegrip en/of taalproductie. Er kan een discrepantie zijn tussen taalproductie- en taalbegripsvaardigheden.
 • Moeite met het verstaan van personen, die snel praten, of met een onbekend accent/ dialect spreken.
 • Zwakke muzikale vaardigheden; geen melodieën of ritmes herkennen; zwakke prosodie in spraakproductie.

Een auditief verwerkingsprobleem is aanwezig als, ondanks een normale gehoordrempel:
 • Minstens vier van de criteria van de checklist aanwezig zijn.
 • Deze problemen langer dan zes maanden bestaan.
 • De auditieve vaardigheden slechter zijn dan verwacht gezien de kalenderleeftijd en andere (bijvoorbeeld visuele, non verbale) vaardigheden.
Vaak voorkomende comorbiditeit
 • Dyslexie
 • Spraak-,taalproblemen
 • Leerproblemen
 • Aandachtsproblemen, zoals ADHD
(Neijenhuis, K., Stollman M. (2006). Een multidisciplinaire benadering bij auditieve verwerkingsproblemen. Stem-, spraak-, taalpathologie. Vol. 14 pp 64-75.
Wie diagnosticeert? Multidisciplinair team Audiologisch centrum:
 • Audioloog, Audiologisch assistent, logopedist, psycholoog/orthopedagoog
 • KNO-arts
   
Links

Volg ons ook op