Inschrijving Symposium

Hiermee schrijf ik mij in voor het Symposium Zorg op maat voor prematuur geboren kinderen, dat gehouden wordt op vrijdag 6 juni 2014 te Groningen. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.


Klik hier voor meer informatie en het programma (pdf).


Voorletters: *    Naam:  *
 / *
Instelling: *
Afdeling: * Functie: *
 
Adres: *
Postcode: * Woonplaats: *
Telefoonnummer:
E-mail: *
 
Registratie
kwaliteitsregister:

Studentennummer: (voor HG studenten)

De factuur kan verzonden worden naar:
Instelling/naam: *
Adres: *
Postcode: * Woonplaats: *


De kosten voor dit congres bedragen € 70,00. Studenten van de Hanzehogeschool Groningen betalen € 25,00.
Afmelding is kosteloos tot 15 mei 2014. De facturen worden daarna verzonden en restitutie is dan niet meer mogelijk.